MfN Arbeidsmediation

Wij treden op als oplossingsgericht MfN registermediator in arbeidsverhoudingen in (MKB) bedrijfsleven, openbaar bestuur, onderwijs en zorg. Het kan hierbij gaan om kwesties tussen bestuur en directie, leidinggevende en medewerker en twee of meer medewerkers onderling. Wij begeleiden ook samenwerking in teammediation. Zowel gericht op herstellen als eindigen van de arbeidsrelatie afhankelijk van wat betrokkenen zelf wensen. Onze primaire rol hierbij is meervoudig partijdig zijn. Dit betekent dat wij geen partij kiezen, maar de grenzen en wensen van betrokkenen ruimte geven in een veilige omgeving. Doel hiervan is tot verbetering van de onderlinge communicatie te komen, zodat betrokkenen zelf tot goede afspraken kunnen komen over hun arbeidsverhouding. In ieder geval gericht op erkenning, gezondheid, duidelijkheid en productiviteit.

Arbeidsmediation is zich steeds meer gaan ontwikkelen als specialisme. Het merendeel van de mediations verloopt via verwijzing door derden, aangezien ziekteverzuim vaak aan de orde is. Bij deze ‘Poortwachter’-mediations is het regelmatig de professional die een advies geeft voor de inzet van mediation, zoals de bedrijfsarts, de casemanager, de psycholoog of de advocaat. Hier zijn de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen meestal een blokkade voor adequate re-integratie.

Hoewel een exact percentage niet te noemen valt, komt uit onze praktijk en ook uit diverse onderzoeken naar voren dat arbeidsmediation een slagingskans heeft van meer dan 70%.

Wij hebben de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemer op basis van de Wet verbetering poortwachter in onze mediation-aanpak geïntegreerd. De meerwaarde van onze dienstverlening is de focus op de onderlinge relatie als blokkade voor re-integratie. Deze tweezijdigheid is ook het grote verschil met medische en juridische professionals die vanuit een eenzijdige positie werken. Natuurlijk werkt onze aanpak ook als er geen sprake is van ziekte en verzuim.

MfM arbeidsmediation heeft alleen kans van slagen als betrokkenen vrijwillig deelnemen en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over geheimhouding. Om deze reden vindt er altijd een aparte intake met betrokkenen plaats.