Opleiden en begeleiden van professionals

Vergroten van inzicht in houding, vaardigheden en kennis op het gebied van conflictmanagement en mediation van professionals.

Wij treden op als trainer, docent, begeleide intervisie, supervisie en advies over organisatie van conflictmanagement en mediation van professionals. Met name in het veld van arbeid en gezondheid, maar ook daarbuiten.

Zo leiden wij onder meer bestuurders, managers, wethouders, rechters, advocaten, notarissen, casemanagers en klachtfunctionarissen op om effectiever preventief of curatief met conflicten om te gaan. Dit leidt tot meer plezier en productiviteit in werk en organisatie.

Effectieve toepassing van conflictmanagement en mediation wordt mogelijk door multidisciplinaire samenwerking. Zo werken wij onder andere samen met:

NVAB (vereniging bedrijfsartsen)

 NSPOH (beroepsopleiding bedrijfsartsen)

• The Lime Tree (mediation opleidingsinstituut)

 CS opleidingen (opleidingen casemanagers en arbeidsdeskundigen)

 HSK psychologen

 Cenzo psychologen

 KLM Health Services

 Vereniging Arbeidsmediation Nederland en Mediation federatie Nederland

 Zorg van de Zaak Netwerk (GIMD)

Wij hebben ruime ervaring met verwijzingen van en samenwerking met bedrijfsartsen,
arbeidsdeskundigen, psychologen, HR adviseurs, advocaten, casemanagers en andere professionals op het gebied van arbeid & gezondheid. Wij worden frequent ingezet voor bemiddeling bij vastgelopen reïntegratie trajecten. Onze interventie richt zich op de aanpak van de niet medische blokkade voor reïntegratie.

In veel gevallen vindt telefonisch vooroverleg plaats over de betreffende casuïstiek, waarbij wij een toelichting geven over de regels en mogelijkheden bij mediation en tevens aandacht besteden aan de introductie naar de deelnemers voor de inzet van mediation. Dit overleg is vertrouwelijk en met inachtneming van ieders professionele gedragsregels.

Wij zijn innovatief en sterk gericht op ontwikkeling en verbetering van producten op het gebied van arbeidsvraagstukken. Wij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten als normerend document bij de toets op reïntegratieinspanningen van werkgever en werknemer.Tevens verrichten wij onderzoek en publiceren op het terrein van conflictueuze arbeidsverhoudingen en bevorderen intervisie en collegiale toetsing.

Voor de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) verzorgen wij de module Arbeidsconflicten voor het onderwijs voor de Medische beroepsopleiding Bedrijfsgeneeskunde in het semester Verzuim en reïntegratie alsmede de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Daarnaast leiden wij (arbeids)mediators op via The Lime Tree.