Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Wij treden op als oplossingsgerichte neutrale derde gespreksbegeleider in arbeidsverhoudingen in bedrijfsleven, openbaar bestuur, onderwijs en zorg. Het kan hierbij gaan om kwesties tussen bestuur en directie, leidinggevende en medewerker en twee of meer medewerkers onderling. Wij bieden ook teamcoaching.

Het verschil met mediation is onder meer dat betrokkenen vinden dat er geen sprake is van een conflict of mediation een te zwaar middel vinden. Maar toch deskundige begeleiding willen, omdat anders de kans groot is dat het gesprek niet de diepgang krijgt die men beoogt. Het kan periodiek of eenmalig worden ingezet. Met de inzet van een onafhankelijke gespreksbegeleider beogen betrokkenen escalatie te voorkomen. Andere doelen van betrokkenen zijn het werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers of het verhogen van veiligheid en effectiviteit in de samenwerking.

Onafhankelijke gespreksbegeleiding heeft alleen kans van slagen als betrokkenen vrijwillig deelnemen en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over geheimhouding. Om deze reden vindt er altijd een aparte intake met betrokkenen plaats.